• welcome

  Националният археологически институт на 100 години

  Почетен плакет на БАН–златен за Националния археологически институт с музей Честване по повод 100-годишнината от създаването на Националния археологически институт на БАН се проведе в Централна зала на Националния археологически музей. Това е най-старият научен институт в България, създаден с указ на Цар Борис ??? на 16 юли 1921 г. През 1947 г. институтът е включен в състава на Българската академия на науките (БАН), а през следващата година с постановление на Министерски съвет е обединен с Народния музей в една институция под името Археологически институт с музей. Днешното име на институцията, Национален археологически институт с музей (НАИМ) при БАН, е определено на Общо събрание на БАН през 2007 г. Институтът организира и ръководи методически всички теренни проучвания на територията на страната, в това число планирани [...]

  Поток през времето: 8000 години история, представени в Националния археологически музей

  На 26 май 2021 г., сряда, от 18.00 ч. в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ при БАН) се откри изложбата ?Поток през времето: Спасителни археологически проучвания по разширението на газопреносната мрежа на ?Булгартрансгаз“ ЕАД“. Тя представя над 400 находки от десетки археологически обекти, попадащи под трасето на газопровода и съпътстващите му структури. На откриването присъстваха госпожа Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България, доц. д-р Пламен Славов, заместник-министър на културата, проф. Нели Косева, заместник-министър на образованието и науката, акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, дипломатически представители и археолози. Домакин на събитието бе доц. д-р Христо Попов, директор на НАИМ при БАН. ?Поток през времето е изложба на резултатите от няколко годишен труд на много хора по спасителните проучвания на разширението [...]

  Временна изложба ?Българска археология 2020“

  За четиринадесета поредна година Националният археологически институт с музей, с подкрепата на още 16 музея, организира временна изложба ?Българска археология“. Изложбата представя най-интересните и впечатляващи открития и проучвания от изминалия активен археологически сезон. Сред експонатите са златни, сребърни и бронзови украшения, изящни керамични антропоморфни фигури и съдове, колективна находка от сребърни монети, бронзови фигури, и много други. Включени са 27 обекта, илюстриращи развитието на културите в днешните български земи от неолита (V? хилядолетие пр.Хр.) до Средновековието. ?

  Go to Top

  亚洲学生爱爱综合图

  HoMEѧۺͼ