• welcome

  Модерна апаратура изследва полимерни нутрацевтични и козметични формулировки

  ?Нови лаборатории с модерна апаратура за иновативни полимерни материали бяха открити в Института по полимери на БАН. Техниката е част от Центъра по компетентност ??Устойчиво оползотворяване на био ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ към Департамент ?Полимерни нутрацевтични и козметични формулировки“. Целта на проекта е да се произвеждат иновативни продукти от растителен произход с висока добавена стойност, използвани като хранителни добавки и козметични средства. На официалната церемония по откриване на новата научно-изследователска база в Института по полимери присъстваха зам.-министърът на образованието и науката проф. Нели Косева, зам.-председателят на БАН проф. Евдокия Пашева, представители на Института по полимери и партньорските организации по проекта. Научните експерименти и изследвания ще се осъществяват в нова, модерна среда, която ще мотивира младите изследователи и [...]

  Дванадесета научна сесия ?Младите учени в света на полимерите“ 2021 г.

  Институтът по полимери към БАН организира Дванадесетата научна сесия ?Младите учени в света на полимерите“. За участие са поканени докторанти, постдокторанти, млади учени и студенти.?Сесията ще се състои на 3 юни 2021 г. при спазване на всички противоепидемични мерки. Крайният срок за подаване на заявки за участие е 20 май 2021 г. Допълнителна информация, както и предварителна програма на събитието можете да намерите на сайта на института http://polymer.bas.bg/ в секция, ,,Новини и Събития“.

  Награда за изявен млад учен в областта на полимерите

  Наградата "Проф. Иван Шопов" на Съюза на химиците в България ?Изявен млад учен в областта на полимерите" за 2021 г. получи ас. д-р Николета Стоянова от Института по полимери на БАН. Ежегодната награда бе връчена на 1 март? за осемнадесети пореден път. Николета Стоянова е отличена за изследванията, посветени на получаването на електроовланени полимери и полимерни смеси и приложението им като материали за контролирана доставка на лекарствени и биоактивни вещества. За участие в конкурса тя представи четири публикации в реномирани международни научни списания и един полезен модел. Трима млади учени участваха в конкурса - ас. д-р Николета Стоянова, инж. Силвия Божилова от Института по полимери при БАН и маг. Николета Филипова, редовен докторант към Химикотехнологичен и металургичен университет в София. За първи път награждаването беше [...]

  Единадесета научна сесия ?Младите учени в света на полимерите“ 2020 г.

  Колективът на Института по Полимери към БАН кани млади учени, студенти, докторанти и постдокторанти за участие в Единадесетата научна сесия ?Младите учени в света на полимерите“. Научната сесия е посветена на 30 години от учредяването на Институт по полимери и ще се проведе на 10 септември 2020 г. от 10:00 часа в ИП-БАН, гр София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103-В. По изключение, тази година младите учени ще могат да вземат участие единствено с постерно съобщение. Крайният срок за подаване на заявки за участие е 7 август 2020г, а крайният срок за изпращане на постер е 28 август 2020 г. Повече информация за събитието можете да намерите на сайта на института в секция ?Новини и събития"

  19-и симпозиум с международно участие ?ПОЛИМЕРИ 2019“

  19-ят Национален симпозиум "Полимери 2019" с международно участие е отворен за участие за учени, докторанти, студенти и представители на индустрията. Програмата на симпозиума включва лекции – пленарни и основни доклади, устни и постерни съобщения в областта на полимерния синтез и охарактеризиране; полимерно инженерство, преработка и рециклиране; полимерни наночастици и нанокомпозити; биополимери; иновативни технологии и приложения и други. Симпозиум ПОЛИМЕРИ ще събере водещи учени в полимерната наука от България и от чужбина. ?

  Националният симпозиум ПОЛИМЕРИ 2019 с международно участие ще се проведе в Поморие

  Националния симпозиум ПОЛИМЕРИ 2019 с международно участие ще се открие на 9 септември 2019 г. Форумът се организира от ?Института по полимери на БАН, Бургаския университет ?Проф. д-р А. Златарев“ и Химикотехнологичния и металургичен университет в София. Той ще се проведе в Градската художествена галерия "Дечко Стоев" в гр. Поморие, под патронажа на кмета Иван Алексиев. В симпозиума ще вземат участие над 70 учени от България и чужбина, работещи в различни сфери на полимерната наука. Пленарни доклади ще бъдат представени от световноизвестни и водещи учени като проф. Казунори Катаока (Kazunori Kataoka) от Университета в Токио, проф. Анджей Дворак (Andrzej Dworak, чуждестранен член на БАН) от Центъра по полимерни и въглеродни материали, ПАН, проф. Стергиос Писпас (Stergios Pispas) от Институт по теоретична и физикохимия в Атина, [...]

  Go to Top

  亚洲学生爱爱综合图

  HoMEѧۺͼ