• welcome

  Съобщение за защита

  Институтът по Електрохимия и Енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 20.07.2021 г. от 11:00 часа в залата на ИЕЕС - БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 10, II етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: ?Външни физически въздействия с модулирани магнитни полета върху протичащите електрохимични процеси в оловно-киселинните акумулатори ” на Борис Тодоров Широв, задочен докторант в ИЕЕС – БАН по професионално направление 4.2 ?Химически науки”, научна специалност ?Електрохимия (вкл. химични източници на тока)” Научен ръководител: проф. д-р Веселин Найденов Председател на Научното жури: проф. д-р Веселин Найденов Членове на Научното жури: проф. дхн Райчо Райчев - рецензент проф. д-р Антон Момчилов, ИЕЕС [...]

  Д-р Херберт Гийс е новият носител на медала ?Гастон Плантé“

  Организатор на международната конференция LABAT`2021 е Институтът по електрохимия и енергийни системи ?Евгени Будевски“ Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи виртуално на д-р Херберт Гийс медал ?Гастон Плантé“, с който Българска академия на науките удостоява учени и изобретатели за изключителния им принос в развитието на оловните акумулатори. Събитието се състоя на 9 юни от студиото на единадесетатата международна конференция по оловни акумулатори - LABAT`2021. Макар за първи път научният форум да се провежда онлайн, организаторите от секция ?Електрохимия на оловните акумулатори” при Института по електрохимия и енергийни системи ?Евгени Будевски“ (ИЕЕС-БАН) осъществиха тържествената церемония по обявяване на резултата от тайното гласуване на 15-членен Международен Гастон Плантé комитет за връчване на престижната награда на неговия 18-ти носител . Д-р Херберт Гийс, роден в Италия, е [...]

  Изследовател от ИЕЕС-БАН е сред десетте най-изявени млади личности в България за 2020 година

  Д-р Елица Петкучева, главен асистент в секция ''Водородни системи с полимерен електролит'' към Института по електрохимия и енергийни системи (ИЕЕС-БАН), е финалист в категория ?Наука и/или технологично развитие“ на програмата ?Най-изявените млади личности на България 2020“, част от международното движение Junior Chamber Internatinal (JCI). ?Номинирани са общо 64 млади личности в десетте категории по? програмата. Д-р Петкучева е впечатлила членовете на журито, организаторите и публиката със своята научна дейност, насочена към разработване на нови методи за производство на водород, който освен екологично чист материал, е и гъвкав преносител на енергия. Изследванията ? са свързани с получаване на евтини бифункционални катализатори за производство и употреба на водород по метода на магнетронното разпрашаване на базата на злато, платина и иридий в регенеративни горивни елементи. Друга насока, в [...]

  2020-05-12T14:42:55+00:00вторник, 12 май 2020 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: |

  Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ?доктор” в ИЕЕС

  Институтът по Електрохимия и Енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 26.11.2019 г. от 11:00 часа в залата на ИЕЕС - БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: ?НЕВЪГЛЕРОДНИ КАТАЛИТИЧНИ НОСИТЕЛИ ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА КИСЛОРОД ПРИ ЕЛЕКТРОЛИЗА НА ВОДА” на инж.- хим. Ивета Mустафова Бошнакова, редовен докторант в ИЕЕС – БАН по професионално направление 4.2 ?Химически науки”, научна специалност ? Електрохимия (вкл. химични източници на тока)” Код 01.05.14 Научен ръководител: проф. дхн Евелина Славчева Председател на Научното жури: Проф. Антония Стоянова Членове на Научното жури: проф. д-р Антония Стоянова, ИЕЕС – БАН - рецензент проф. дхн [...]

  Открито заседание на жури за защита на дисертационен труд в ИЕЕС

  Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 12.11.2019 г. от 15:00 часа в залата на ИЕЕС при БАН, ул. ?Акад. Г. Бончев“, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: ? ?Физикохимично охарактеризиране на литиево-натриев сулфат за приложение в електрохимични системи“ ? на Здравка Димитрова СЛавкова, редовен докторант в ИЕЕС при БАН направление 4.2: Химически науки, научна специалност ?Физикохимия“, код 01.05.05 Научен ръководител: проф. д-р Тамара Петкова Председател на Научното жури: доц. д-р Антония Стоянова (ИЕЕС-БАН) – рецензент Членове на Научното жури: проф. дфн. Дориана Малиновска (ЦЛ СЕНЕИ-БАН) -рецензент доц. д-р Ружа Харизанова (ХТМУ-София) доц. д-р Владимир Блъсков [...]

  2019-10-31T13:10:46+00:00четвъртък, 31 октомври 2019 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии, Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

  Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ?доктор” в Институт по електрохимия и енергийни системи

  Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 15.05.2019 г. от 11:00 часа в залата на ИЕЕС при БАН, ул. ?Акад. Г. Бончев“, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: ? “Импедансни изследвания на функционални електрокерамики с приложение за твърдооксидни горивни клетки” ? ?на Ивайло Георгиев Генов, редовен докторант в ИЕЕС при БАН направление 4.2: Химически науки, специалност ?Електрохимия (вкл. химични източници на тока)“, код 01.05.14 ? Научен ръководител: проф. дхн Дария Владикова ? Председател на Научното жури: проф. дхн Райчо Райчев (ИЕЕС-БАН) – рецензент ? Членове на Научното жури: проф. дхн Мартин Божинов (ХТМУ- София) – рецензент [...]

  Go to Top

  亚洲学生爱爱综合图

  HoMEѧۺͼ