Списания и издания на Българската академия на науките

При всяко обновяване на страницата, списанията се подреждат на случаен принцип.

Papers of BAS. Humanities and Social Sciences2021-03-02T17:09:44+00:00
Информационен бюлетин на БАН2020-01-05T18:53:27+00:00
Списание на Българската академия на науките2021-01-31T23:14:54+00:00
Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences2019-10-11T16:22:13+00:00
Complex Control Systems2019-10-11T16:31:55+00:00
Journal of Theoretical and Applied Mechanics2021-07-16T14:27:18+00:00
Serdica Journal of Computing2020-09-01T16:19:37+00:00
Serdica Mathematical Journal2021-01-31T23:04:07+00:00
Problems of Engineering Cybernetics and Robotics2018-01-23T10:52:50+00:00
Автореферати на дисертации на ИИКТ-БАН2017-12-08T12:51:24+00:00
Лекции по компютърни науки и технологии на ИИКТ – БАН2017-12-07T16:24:06+00:00
Pliska Studia Mathematica2017-11-30T14:21:38+00:00
Cybernetics and Information Technologies2020-09-01T15:05:09+00:00
Proceedings of the International Lead-Acid Batteries Conference2019-10-13T20:19:02+00:00
Proceedings of the National Conference on Catalysis2019-10-13T20:46:30+00:00
Journal of Materials Science and Technology2019-10-13T21:19:33+00:00
Нанонаука и нанотехнологии: приложение на наноструктурирани материали и трансфер на иновации2019-10-13T21:13:27+00:00
Proceedings of the International Symposium “Heterogeneous Catalysis”2017-12-01T10:03:18+00:00
Инженерни науки2019-10-13T21:00:06+00:00
International Journal Bioautomation2019-10-14T23:52:39+00:00
Journal of Geometry and Symmetry in Physics2020-09-02T18:06:50+00:00
Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets2019-10-15T00:00:09+00:00
Notes on Number Theory and Discrete Mathematics2019-10-15T00:06:01+00:00
Geometry, Integrability and Quantization2021-04-13T23:55:47+00:00
Екологично инженерство и опазване на околната среда (ЕИООС)2020-09-01T18:31:28+00:00
Поредица “Известия на Институт по физиология”2017-11-29T12:29:05+00:00
Acta Morphologica et Anthropologica2019-10-15T00:18:48+00:00
Historia Naturalis Bulgarica2017-12-01T13:34:49+00:00
Acta Zoologica Bulgarica2019-10-15T23:16:05+00:00
Biodiversity of Bulgaria2017-12-01T13:32:39+00:00
Списание на Българското геологическо дружество2019-10-17T00:04:14+00:00
Списание “Проблеми на географията”2020-09-01T15:49:09+00:00
Тематична поредица “Висша геодезия”2017-10-06T12:53:49+00:00
Engineering Geology and Hydrogeology /Инженерна геология и хидрогеология2018-01-03T16:51:13+00:00
Българско геофизично списание2019-10-17T00:14:19+00:00
Aerospace Research in Bulgaria2019-10-23T16:09:44+00:00
Космос, Екология, Сигурност2019-10-23T16:40:13+00:00
“Разкопки и проучвания”2017-09-12T14:41:55+00:00
Известия на Националния археологически институт2017-09-12T14:42:36+00:00
Orpheus. Journal of Indo-European and Thracian Studies2018-01-04T15:52:45+00:00
Списание “БАЛКАНИ”2020-11-11T15:04:31+00:00
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика2017-09-12T14:42:14+00:00
Кирило-методиевски студии2017-12-02T14:07:26+00:00
Списание Thracia2018-01-08T15:13:11+00:00
Поредица “Хелис”2017-09-13T14:37:06+00:00
PALAEOBULGARICA/СТАРОБЪЛГАРИСТИКА2017-12-02T13:54:35+00:00
Поредица ?Извори за историята на Тракия и траките“2018-01-04T15:27:35+00:00
Списание ?Български език“2017-09-13T14:52:53+00:00
Списание ?Балканско езикознание“2017-09-13T14:55:07+00:00
?Известия на Института за български език“2019-02-27T18:39:53+00:00
Списание ,,Население“2019-03-16T14:11:35+00:00
Списание ?Правна мисъл“2017-12-20T13:00:51+00:00
Списание ?Икономически изследвания”2020-09-01T15:59:18+00:00
Сборник с доклади от национална конференция на докторантите в областта на правните науки2017-12-20T13:14:24+00:00
Списание ,,Психологични изследвания“2017-09-14T15:35:19+00:00
Поредица сборници ?Научни трудове на Института за държавата и правото”2017-12-20T12:57:29+00:00
Списание “Икономическа мисъл”2017-11-20T15:17:40+00:00
Годишен доклад “Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания”2017-11-20T15:44:40+00:00
Българистика / Bulgarica2019-03-17T21:31:22+00:00
Информационен бюлетин на Централната библиотека на Българската академия на науките2018-01-08T20:44:13+00:00