На 28 юни 2021 г. на официално посещение в Международния център по математически науки (МЦМН) към Института по математика и информатика пристигат проф. Стивън Кантрел, директор на Institute of Mathematical Sciences of the Americas (IMSA), и проф. Мина Тайшер, директор на института ?Еми Ньотер“ в Израел.?Основна цел на посещението е обсъждането на нови проекти и задълбочаване на сътрудничеството с МЦМН.

На 29 юни 2021 г. в ИМИ – БАН?ще се проведе среща под надслов “ICMS Pursuing Excellence”. Програмата на срещата съдържа представяне на МЦМН и на текущото и бъдещо сътрудничество с IMSA. Проф. Кантрел и проф. Тайшер?ще обявят имената на първите съвместни постдокторанти между?IMSA и МЦМН?и първите български лауреати?по програмата на?WIMSA ?Жени в математиката“.

На срещата ще присъстват?представители на посолството на САЩ в България, посолството на Израел в България, Министерството на образованието и науката, Българската академия на науките, Фонд ?Научни изследвания“, програма ?Фулбрайт“, фондации и др.

На 30 юни 2021 г. от 15:30 часа проф. Кантрел и проф. Тайшер? ще изнесат лекции в зала ?Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките (София, ул. ?15 ноември“ 1). Лекциите ?A Journey from Math to Biology and Back Again … and Again и ?The mathematics of beauty
са на английски език и са насочени към по-широка публика.

Събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

Професор Мина Тайшер работи в Department of Mathematics and Gonda Brain Research Center, Bar-Ilan University, Israel. Професор Стивън Кантрел е директор на Institute of Mathematical Sciences of the Americas (IMSA) и на Institute for Theoretical and Mathematical Ecology в Маями.