Science Europe публикува своя Практически наръчник за устойчиви научни данни и предоставя насоки за това как да се осигурят дългосрочното запазване и достъпността на данните от научните изследвания. Изданието представя три допълващи се матрици за финансиращи научни изследвания институции, за научноизследователски организации и инфраструктури за данни с цел създаването на общо разбиране за подходите, необходими на различните заинтересовани страни.

Матриците ще позволят на организациите да оценят текущото състояние на своите политики и практики, ще подкрепят разработването на организационни ?програми за изследователски данни“. Така ще се осигури устойчивостта им и ще се насърчи привеждането в съответствие с политиките на други организации. Съгласуваните подходи към устойчивите научни данни ще осигурят рамка за изследователите да споделят своите резултати по устойчив начин. Само така ?отворената наука“ ще се превърне в ?новата норма“ при научните изследвания.

?Отворената наука се основава на основните характеристики на научните изследвания и иновациите: прозрачност, откритост, проверка и възпроизводимост. Тя трябва да бъде дълбоко заложена в практиката на научните изследвания, но за да се постигне такава промяна, трябва да има подходящи политики и практики в цялата система”, обяснява професор Мелани Уелъм, изпълнителен председател на Организацията за изследвания и иновации (UKRI) на Обединеното кралство и член на управителния съвет на Science Europe.

?Матриците, представени в това ръководство, подпомагат организациите да разработват и подобряват собствените си политики и практики за устойчивост и откритост на научноизследователските данни и насърчават диалога и сътрудничеството с организации с подобно мислене. Това пряко подкрепя напредъка на отворената наука като цяло и й помага да стане все по-голяма част от споделената изследователска култура“, добавя професор Роланд Фишер, заместник-председател на Германската изследователска фондация (DFG) и член на Управителния съвет на Science Europe.

С наръчника на Science Europe и матриците можете да се запознаете?ТУК.