Science Europe публикува своя годишен доклад за 2020, който е достъпен на сайта на организацията: https://scieur.org/annual-report-2020.

През 2020 г. световната пандемия от Covid-19 доказа значимостта на науката. В надпреварата за лечение и ваксини организациите-членки на Science Europe бяха в челните редици на глобалния отговор, а организацията стана още по-актуална и значима от всякога.

Този доклад разглежда основните приоритети на Science Europe през последната година и дава преглед на постиженията й. Асоциацията допринесе много за бъдещата работа на ЕС, като предостави конкретни препоръки на Европейската комисия и последователно подкрепяше Европейския парламент в неговото застъпничество за по-голям бюджет за ?Хоризонт Европа“ и за програми като Европейското икономическо пространство (ERC) и Мария Склодовска-Кюри.

Докато продължаваме да се застъпваме за това науката и научната общност да помагат за изграждането на Европейското научноизследователско пространство и да оформят глобалната научна програма, бихме искали да използваме този доклад като възможност да размишляваме за постиженията на асоциацията и да разглеждаме предизвикателствата, които предстоят, казват от Science Europe.