• welcome

  About Сергей Янев

  This author has not yet filled in any details.
  So far Сергей Янев has created 132 blog entries.

  Българската академия на науките отдава под наем

  Българската академия на науките отдава под наем град София – ул. Акад. Георги Бончев, НК 1, сграда на бивша Отоплителна централа. - Помещение с площ от 19 кв. м, за склад при начална наемна цена 2.5 евро/кв. м; Посочените цени са без ДДС. За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281

  2021-07-01T17:47:09+00:00четвъртък, 1 юли 2021 |Категории: Имоти под наем|

  Българската академия на науките отдава под наем

  Българската академия на науките отдава под наем град София – ул. Акад. Георги Бончев, НК 1, сграда на бивша Отоплителна централа. ?- помещение с площ от 53кв.м за производствена или ремонтна дейност, при начална наемна цена 2.5 евро/кв. м; Посочените цени са без ДДС. За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281 Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.

  2021-07-01T17:43:48+00:00четвъртък, 17 юни 2021 |Категории: Имоти под наем|

  Българската академия на науките отдава под наем

  Българската академия на науките отдава под наем град София – ул. Акад. Георги Бончев, НК 1, сграда на бивша Отоплителна централа. - помещение с площ от 108.30 кв. м, за производствена или ремонтна дейност, при начална наемна цена 2.5 евро/кв. м; с прилежаща площ от 9.23 кв. м при наемна цена 0,50 евро/кв. м Посочените цени са без ДДС. За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281 Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.? ?

  2021-06-17T14:38:50+00:00сряда, 26 май 2021 |Категории: Имоти под наем|

  Процедура за избор на директор на Лаборатория по телематика

  УПРАВИТЕЛНИЯТ ?СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТ открива процедура за избор на директор на Лаборатория по телематика ? За директори на Академични специализирани звена /АСЗ/ могат да кандидатстват лица по реда и условията на чл. 48 а, ал. 3. Документите за участие в процедурата са: заявление до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на академичното специализирано звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата. Краен срок за подаване на документите:?21 юни 2021?г.? Документите се подават на хартиен и електронен носител в три [...]

  2021-05-20T18:18:02+00:00четвъртък, 20 май 2021 |Категории: Процедури за избор на директори|

  Процедура за избор на директор на Ботаническа градина

  УПРАВИТЕЛНИЯТ ?СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТ открива процедура за избор на директор на Ботаническа градина ? За директори на Академични специализирани звена /АСЗ/ могат да кандидатстват лица по реда и условията на чл. 48 а, ал. 3. Документите за участие в процедурата са: заявление до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на академичното специализирано звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата. Краен срок за подаване на документите:?21 юни 2021?г.? Документите се подават на хартиен и електронен носител в три екземпляра [...]

  2021-05-20T18:25:19+00:00четвъртък, 20 май 2021 |Категории: Процедури за избор на директори|

  Българската академия на науките обявява една свободна позиция за длъжността ?Юрисконсулт“ в отдел ?Правна дейност“

  Българска академия на науките Oбявява една свободни позиция за длъжността ?Юрисконсулт“ в отдел ?Правна дейност“, чийто основни функции ще бъдат насочени към изготвяне и поддържане на вътрешно-ведомствена документация и информация, процесуално представителство по съдебни дела и обществени поръчки, подготовка и участие в разработване и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки. Изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование: висше юридическо (завършено), степен ?магистър“, удостоверение за юридическа правоспособност; 2. Компютърна грамотност: отлична компютърна грамотност- MS Office пакет (Excel, Word, Правно-информационни системи); 3. Професионални качества: умения за работа в екип, инициативност и адаптивност, умения за приоритизиране на поставените задачи; 4. Личностни качества: способност за работа под напрежение, аналитични умения, лоялност и адаптивност; 5. Предходен опит като юрисконсулт НЕ се изисква; 6. Езикови познания: владеене на английски [...]

  2021-04-29T14:35:21+00:00четвъртък, 29 април 2021 |Категории: Обяви и конкурси|
  Go to Top

  亚洲学生爱爱综合图

  HoMEѧۺͼ